Impressum

NAKLADNIK JUTARNJEG LISTA

HANZA MEDIA d.o.o.

Koranska 2, Zagreb
www.jutarnji.hr

GLAVNI UREDNIK

Goran Ogurlić

UREDNIK DOBRE HRANE

Gordan Zečić

UREDNICA DIGITALNOG IZDANJA

Vana Babić

DIREKTORICA KORPORATIVNIH KOMUNIKACIJA I PROMOCIJE

Paola Poljak

DIREKTOR DIGITALNIH OPERACIJA

Stipe Grubišić

DIREKTOR PRODAJE OGLASNOG PROSTORA

Igor Cenić

PRODAJA OGLASNOG PROSTORA

Hristina Pavlov

AUTORI TEKSTOVA

Gordan Zečić
Vana Babić
Sunčana Barušić
Neda Batinić
Zoran Šimunić

CROPIX FOTO SERVIS

tel: 01/610 3117, 01/610 3090
fax: 01/610 3033
web: www.cropix.hr
e-mail: cropix@hanzamedia.hr

UPRAVA

Ana Hanžeković / članica Uprave

PROKURISTI

Zorica Vitez Sever
Amalija Bilušić

DIREKTOR IZDAVAŠTVA

Tomislav Wruss